Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli

Tuesday, May 17, 2016

Pengertian Munafik Dan Ciri-cirinya

| Tuesday, May 17, 2016
Pengertian Munafik - Munafik menurut bahasa artinya orang yang menyembuyikan. Sedangkan menurut istilah, munafik ialah orang yang menyembunyikan kekafirannya. tetapi mengaku beriman kepada Allah. Dengan kata lain munafik adalah orang yang perkataannya tidak sama dengan hatinya.

Ciri-ciri Orang Munafik:
 1. Pendusta
 2. Sombong
 3. Penakut
 4. Sering mengingkari janji
 5. Penghianat (Suka berkhianat)
 6. Kikir
 7. Bermuka duah. Bersumpah palsu
Akibat Buruk Sifat Munafik:
 1. Tidak ada ketentraman, gelisah dan selalu was-was.
 2. Tidak dipercaya teman maupun orang lain.
 3. Dikucilkan orang lain.
 4. Kerugian masyarakat semakin besar, karena orang-orang munafik selalu menimbulkan kerusakan.
Cara menghindari menghindari perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari:
 1. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun.
 2. Berusaha untuk selalu berkata jujur.
 3. Menepati setiap janji yang diucapkan.
 4. Menyampaikan amanah orang lain tanpa menunda waktu.
 5. Menyampaikan informasi yang kita ketahui tanpa mengada-ada
Pengertian Munafik Dan Ciri-cirinya

Sekian uraian tentang Pengertian Munafik Dan Ciri-cirinya, semoga bermanfaat.

Related Posts